TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VỤ ÁN HÀNH CHÍNH SƠ THẨM “KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI”

Thực hiện Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao; Kế hoạch số 519/KH-TA ngày 22/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ngày 03 tháng 6 năm 2022, Tòa án nhân dân thành phố Hội An tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với vụ án hành chính sơ thẩm “Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” giữa người khởi kiện là ông Lê X, sinh năm 1964 (trú tại tổ 1, Khối An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An) và người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường C, thành phố Hội An. Tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm, ngoài Trưởng và Phó Đoàn Hội thẩm nhân dân còn có Thường trực Hội đồng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hội An; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Cán bộ Địa chính – Xây dựng và Cán bộ tư pháp của 13 xã, phường trên địa bàn thành phố Hội An.

Quang cảnh phiên tòa

Thông qua phiên tòa hành chính này, Hội đồng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hội An đã phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Hội An tổ chức cho tất cả các Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Cán bộ Địa chính – Xây dựng và Cán bộ tư pháp của 13 cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Hội An tham dự phiên tòa nhằm nâng cao khả năng khi tham gia phiên tòa và nhất là việc áp dụng các trình tự, thủ tục trong việc quản lý nhà nước về đất đai.

Đây là hoạt động thiết thực của Hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hội An thông qua phiên tòa thực tế đối với lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, nhằm rút ra những kinh nghiệm từ đó hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót trong quản lý Nhà nước, cũng như các trình tự thủ tục trong việc ban hành văn bản áp dụng pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã – là những sai sót nhiều nhất trong thời gian vừa qua và cũng là đối tượng bị khởi kiện tại Tòa án.

Phiên họp rút kinh nghiệm

Sau khi kết thúc phiên tòa, Lãnh đạo Tòa án cùng với thường trực Hội đồng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hội An đã chủ trì buổi họp rút kinh nghiệm đối với Lãnh đạo và Cán bộ Địa chính – Xây dựng, Cán bộ tư pháp của 13 xã, phường nhằm để hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc áp dụng pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai hướng đến mục tiêu áp dụng đúng pháp luật, đảm bảo quyền, lợi ích của công dân và tổ chức, hạn chế đến mức thấp nhất các khiếu kiện hành chính tại Tòa án.

Tác giả bài viết: Lê Thị Thu Thảo – Văn phòng Tòa án nhân dân thành phố Hội An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân Thành phố Hội An tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm

Thực hiện phong trào thi đua của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng …

X