TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”. Ngày 07 tháng 01 năm 2020, Thủ trưởng đơn vị phối hợp với Công đoàn Tòa án nhân dân thành phố Hội An tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức và Người lao động năm 2020. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Như Thương – Phó trưởng phòng Phòng Văn hóa thông tin thành phố Hội An, đại diện Cơ quan thường trực xây dựng đời sống văn hóa thành phố Hội An và toàn thể Cán bộ công chức, người lao động Tòa án nhân dân thành phố Hội An.

Hội nghị Cán bộ công chức là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của đơn vị. Đây là dịp để Tòa án nhân dân thành phố phát huy quyền làm chủ của Cán bộ công chức và Người lao động, tạo điều kiện để Cán bộ công chức và Người lao động được biết, được quyết định, được tham gia ý kiến, giám sát… cùng nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, thủ trưởng cơ quan; góp phần xây dựng đội ngũ Cán bộ công chức và Người lao động có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Tại Hội nghị, Cán bộ công chức và Người lao động đã thảo luận, góp ý sôi nổi và thông qua các Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2019 và kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân năm 2019 và kế hoạch thanh tra năm 2020; công khai minh bạch kết quả sử dụng ngân sách năm 2019; góp ý quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan và đóng góp ý kiến đối với các khoản nghĩa vụ phải đóng hằng năm theo quy định của hệ thống tòa án.

Hội nghị kết thúc trong không khí hân hoan, phấn khởi, toàn thể Cán bộ công chức và Người lao động quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua nhằm tiến tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2020 – Là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, trong đó có kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 – 13/9/2020).

Tác giả bài viết: Văn phòng TAND thành phố Hội An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN THĂM HỎI, TẶNG QUÀ CÁC CHỐT KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH

Ngay sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Hội An công bố các …

X