Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Phạm Như Mai, sinh năm 1948; Địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số 3 Nguyễn Huệ, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

   TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THÀNH PHỐ HỘI AN                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    TỈNH QUẢNG NAM
       Số: 236/TB-TA                                                                                Hội An, ngày 10 tháng 4 năm 2023
V/v: “Thông báo tìm kiếm”.

“Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Phạm Như Mai, sinh năm 1948; Địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số 3 Nguyễn Huệ, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, hiện không còn cư trú ở địa phương. Nay, ông Mai đang ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Hội An để giải quyết vụ vụ án dân sự sơ thẩm về việc Yêu cầu tuyên bố một người mất tích” do vợ ông là bà Lê Thị Năm, sinh năm 1955 có đơn yêu cầu. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày phát thông báo lần đầu tiên, nếu ông Mai không có mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật”.

                                                                                                                                 THẨM PHÁN

                                                                                                                                        (đã ký)

 

                                                                                                                                 Võ Như Biên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Lương Quốc Hùng, sinh năm 1988; địa chỉ: Tổ 01, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

     TÒA ÁN NHÂN DÂN                    …

X