Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Phạm Minh Hải, sinh năm 1978; Địa chỉ: Tổ 09, thôn Thanh Tam, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THÀNH PHỐ HỘI AN                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TỈNH QUẢNG NAM
        Số: 56/TB-TA
V/v: “Thông báo tìm kiếm                                                                     Hội An, ngày 11 tháng 02 năm 2022.

 

“Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Phạm Minh Hải, sinh năm 1978; Địa chỉ: Tổ 09, thôn Thanh Tam, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, hiện không còn cư trú ở địa phương. Nay, ông Hải đang ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Hội An để giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” với ông Trần Năm. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát thông báo lần đầu tiên, nếu ông Hải không có mặt để giải quyết vụ án thì Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ niêm yết mọi văn bản tố tụng tại nơi cư trú của ông và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật”.

                                                                                                                      THẨM PHÁN                                                               

                                                                                                                              (đã ký)

 

                                                                                                               Nguyễn Thành Trung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Lương Quốc Hùng, sinh năm 1988; địa chỉ: Tổ 01, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

     TÒA ÁN NHÂN DÂN                    …

X