Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Hồ Thanh Hùng, sinh năm 1982; Địa chỉ: Tổ 01, khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Đỗ Thị Tràng, sinh năm 1963; địa chỉ cư trú cuối cùng: tổ 31, khối An Hội, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

    TÒA ÁN NHÂN DÂN                    …

X