Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Phan Thị Dân, sinh năm 1973; Địa chỉ: Tổ 16, thôn Trung Châu (nay là thôn Phước Trung), xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THÀNH PHỐ HỘI AN                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TỈNH QUẢNG NAM
     Số: 452/CV-TA                                                                                 Hội An, ngày 29 tháng 6 năm 2021
V/v: “Thông báo tìm kiếm

 

“Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Phan Thị Dân, sinh năm 1973; Địa chỉ: Tổ 16, thôn Trung Châu (nay là thôn Phước Trung), xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; hiện không còn cư trú ở địa phương. Nay bà Dân đang ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Hội An để giải quyết vụ án vụ án dân sự sơ thẩm về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” với Ngân hàng TMCP Đông Á. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát thông báo lần đầu tiên, nếu bà Ý không có mặt để giải quyết vụ án thì Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ niêm yết mọi văn bản tố tụng tại nơi cư trú của bà và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật”.

                                                                                                               THẨM PHÁN

 

                                                                                                                    (đã ký)

 

                                                                                                            Nguyễn Công Bá

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Hà Trúc, sinh năm 1972; nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Tổ 32, thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                        …

X