Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Lê Thị Sáu, sinh năm: 1985; nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số 37 Nguyễn Trường Tộ, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THÀNH PHỐ HỘI AN                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    TỈNH QUẢNG NAM
Số: 01/2021/QĐ-TBTK.TA                                                                      Hội An, ngày 12 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH
THÔNG BÁO TÌM KIẾM
NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

– Căn cứ vào các Điều 384, Điều 385, khoản 2 Điều 388 và khoản 2 Điều 392 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

– Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số: 107/2020/TL.ST-DS  ngày 28 tháng 12 năm 2020 về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích”, giữa:

Người yêu cầu: Ông Hoàng Gia Bình, sinh năm 1975.
Địa chỉ: số 37 Nguyễn Trường Tộ, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh  Quảng Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích:

Bà Lê Thị Sáu, sinh năm 1985;

Nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số 37 Nguyễn Trường Tộ, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Nội dung thông báo: Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Lê Thị Sáu, sinh năm: 1985; nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số 37 Nguyễn Trường Tộ, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Biệt tích từ tháng 5 năm 2018 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Lê Thị Sáu ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; để giải quyết việc ông Hoàng Gia Bình, sinh năm: 1975; địa chỉ: Số 37 Nguyễn Trường Tộ,  phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Lê Thị Sáu mất tích. Nếu ai biết tin tức gì về bà Lê Thị Sáu thì đề nghị báo tin cho Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trong thời hạn 04 (Bốn) tháng kể từ ngày đăng (phát) thông báo lần đầu tiên, nếu bà Lê Thị Sáu không có mặt, thì Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tuyên bố bà Lê Thị Sáu mất tích theo quy định của pháp luật.

2. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Tòa án ra Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích, Thông báo tìm kiếm người bị tuyên bố mất tích phải được đăng trên một trong các báo hàng ngày của Trung ương trong ba số liên tiếp, Cổng thông tin điện tử của Tòa án, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và phát sóng trên Đài truyền hình của Trung ương ba lần trong 03 (Ba) ngày liên tiếp.

3. Chi phí cho việc đăng phát thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích do người yêu cầu chịu.

Nơi nhận:                                                                                                    THẨM PHÁN
– VKSND TP Hội An;
– Các đương sự;
– Lưu hồ sơ.                                                                                                    (Đã ký) 

 

                                                                                                            Nguyễn Thị Hồng Nhạn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Trần Thị Trà My, sinh năm 1980; Địa chỉ: Tổ 23, thôn Bàu Ốc, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

 TÒA ÁN NHÂN DÂN                        …

X