Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Lê Thị Kim Bích, sinh năm: 1964; Địa chỉ: 38 Phan Bội Châu, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỘI AN
TỈNH QUẢNG NAM

Số: 458/TB-TA
 V/v: “Thông báo tìm kiếm”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


      Hội An, ngày 05 tháng 7 năm 2021

“Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Lê Thị Kim Bích, sinh năm: 1964; Địa chỉ: 38 Phan Bội Châu, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; hiện không còn cư trú ở địa phương. Nay bà Bích đang ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (Địa chỉ: Số 105 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) để giải quyết vụ án vụ án dân sự sơ thẩm về việc Tranh chấp vay tài sản” với bà Nguyễn Thị Ngọc Trúc, sinh năm: 1986, Địa chỉ: Tổ 6, thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát thông báo lần đầu tiên, nếu bà Bích không có mặt để giải quyết vụ án thì Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ niêm yết mọi văn bản tố tụng tại nơi cư trú của bà và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật”.    

                        

THẨM PHÁN

(đã ký)

 

Võ Như Biên

                                                                      

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Lương Quốc Hùng, sinh năm 1988; địa chỉ: Tổ 01, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

     TÒA ÁN NHÂN DÂN                    …

X