Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Đỗ Thị Tràng, sinh năm 1963; địa chỉ cư trú cuối cùng: tổ 31, khối An Hội, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

    TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THÀNH PHỐ HỘI AN                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    TỈNH QUẢNG NAM
        Số: 305/TB-TA                                                                                 Hội An, ngày 26 tháng 4 năm 2021
V/v: “Thông báo tìm kiếm

THÔNG BÁO TÌM KIẾM

“Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Đỗ Thị Tràng, sinh năm 1963; địa chỉ cư trú cuối cùng: tổ 31, khối An Hội, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nay bà Tràng đang ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Hội An để giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm về việc ” Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát thông báo lần đầu tiên, nếu bà Tràng không có mặt để giải quyết vụ án thì Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ niêm yết mọi văn bản tố tụng tại nơi cư trú của bà và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật”

                                                                                                                     THẨM PHÁN

                                                                                                                           (đã ký)

                                                                                                                   Nguyễn Công Bá

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Lương Quốc Hùng, sinh năm 1988; địa chỉ: Tổ 01, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

     TÒA ÁN NHÂN DÂN                    …

X