Tòa án nhân dân thành phố Hội An thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Thanh Lâm, sinh ngày 08/8/1985; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 2/6 Nguyễn Duy Hiệu, tổ 9, khối Phong Thọ, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    THÀNH PHỐ HỘI AN                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     TỈNH QUẢNG NAM
      Số: 02/2021/QĐ-TA                                                       Hội An, ngày 17 tháng 5 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH
HÔNG BÁO TÌM KIẾM
NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM 

– Căn cứ vào Điều 388 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

– Căn cứ Điều 68 Bộ luật Dân sự;

– Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số: 57/2021/TL.ST-DS  ngày 04 tháng 5 năm 2021 về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích” theo đơn yêu cầu của:

Người yêu cầu: Bà Đỗ Thị Mỹ Thể, sinh năm 1987.
Địa chỉ: 2/6 Nguyễn Duy Hiệu, tổ 9, khối Phong Thọ, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Số điện thoại: 0901.590.390.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Thanh Lâm, sinh ngày 08/8/1985;

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 2/6 Nguyễn Duy Hiệu, tổ 9, khối Phong Thọ, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Thanh Lâm vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 05 tháng 10 năm 2018.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Thanh Lâm liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam theo địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Thanh Lâm thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam theo địa chỉ như trên; Ủy ban nhân dân phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; người yêu cầu.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Thanh Lâm thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Nơi nhận:                                                                                          THẨM PHÁN                                            

– Các đương sự;
– Báo Thanh Niên.                                                                                 (đã ký)
– Đài TH Việt Nam (VTV8)
– Lưu hồ sơ.                                                                                  Huỳnh Thị Bích Hà

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Lương Quốc Hùng, sinh năm 1988; địa chỉ: Tổ 01, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

     TÒA ÁN NHÂN DÂN                    …

X