Tòa án nhân dân Thành phố Hội An sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-TĐKT ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hội An về “Công tác thi đua khen thưởng năm 2019”, ngày 01 tháng 7 năm 2019, Tòa án nhân dân thành phố Hội An tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự hội nghị, ngoài thành phần là Cán bộ, Công chức và người lao động của đơn vị, còn có Đoàn Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thành phố.

Quang cảnh buổi sơ kết

Đánh giá chung về công tác thi đua khen thưởng, trong 6 tháng đầu năm 2019, Tòa án nhân dân thành phố Hội An đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các mặt công tác mà Hội đồng thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam đã đề ra. Toàn thể Cán bộ, Công chức và Người lao động của đơn vị xác định rõ mục tiêu, hướng phấn đấu trong năm 2019, tập thể đơn vị và 100% cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua, đề tài sáng kiến, giải pháp công tác, trong đó có 03 đồng chí đăng ký danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Về chuyên môn, 6 tháng đầu năm 2019, Tòa án nhân dân thành phố Hội An cơ bản đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua đề ra, Tòa án đã thụ lý 200 vụ, việc, đã giải quyết, xét xử 134 vụ việc, đạt tỷ lệ 67%. Đoàn Hội thẩm nhân dân đã tích cực tham gia xét xử tại Tòa án được 60 lượt, với 30 vụ án các loại, trong đó có 03 vụ Hội thẩm tham gia xét xử rút kinh nghiệm.

Về hoạt động của Trung tâm hòa giải đối thoại, kể từ ngày thành lập Trung tâm (ngày 01/11/2018), Tòa án đã chuyển Trung tâm thụ lý 205 đơn các loại, kết quả giải quyết 6 tháng đầu năm, Trung tâm hòa giải đối thoại đã hòa giải thành 67 đơn, sau khi hòa giải đương sự thấy không cần thiết phải khởi kiện nữa nên rút 28 đơn, hòa giải không thành chuyển sang Tòa án thụ lý theo thủ tục tố tụng 87 đơn, còn lại 23 đơn đang giải quyết. Việc thí điểm Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân góp phần làm giảm áp lực công tác thụ lý, giải quyết các vụ việc tại Tòa án, mang lại những hiệu quả nhất định.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2019, cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn liền với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; bám sát kế hoạch phong trào thi đua của TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam để kịp thời triển khai tại đơn vị. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đảm bảo chất lượng giải quyết, xét xử các loại án theo quy định. Song song với nhiệm vụ thi đua khen thưởng, việc lãnh đạo hoạt động của Trung tâm hòa giải đối thoại ngoài Tòa án cũng được lãnh đạo đơn vị đặt ra tại hội nghị, theo đó phát huy tối đa vai trò hòa giải đối thoại của Trung tâm, giảm áp lực thụ lý, giải quyết các loại án tại Tòa án theo hướng tác động mạnh mẽ đến định hướng về chính sách, pháp luật về đổi mới, tăng cường hòa giải đối thoại, hạn chế giải quyết tranh chấp theo tố tụng.

Đồng chí Nguyễn Hùng – Chánh án TAND thành phố Hội An phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng – Chánh án TAND thành phố Hội An nhấn mạnh cần tiếp tục duy trì phong trào thi đua theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Cán bộ Công chức và Người lao động bám sát chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành.

Tác giả bài viết: Văn phòng TAND thành phố Hội An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÌNH SỰ “THAM Ô TÀI SẢN”

Tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân …

X