Thông báo tìm kiếm ông Bùi Văn Đức, sinh năm: 1974; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 20/64 Trần Cao Vân, khối phố Xuân Hòa, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỘI AN                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH QUẢNG NAM                          

Số: 01/2018/QĐ- TA                                                                       Hội An, ngày  24  tháng  12  năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ MẤT TÍCH

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

– Căn cứ vào Điều 388 Bộ luật Tố tụng dân sự;

– Căn cứ vào Điều 68 Bộ luật Dân sự;

– Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm đã thụ lý số: 65/2018/TLST –DS, ngày 07/12/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

– Sau khi xem xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích theo đơn yêu cầu của ông Bùi Văn Bảy, sinh năm: 1938, địa chỉ: 20/64 Trần Cao Vân, khối phố Xuân Hòa, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

1/ Thông báo tìm kiếm ông Bùi Văn Đức, sinh năm: 1974; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 20/64 Trần Cao Vân, khối phố Xuân Hòa, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ông Bùi Văn Đức vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2003.

2/ Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Bùi Văn Đức liên hệ với Tòa án nhân dân theo địa chỉ: Số 105 Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và số điện thoại: 0235 3861 278 để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về ông Bùi Văn Đức thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam theo địa chỉ nêu trên; Uỷ ban nhân dân phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; người yêu cầu.

3/ Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Bùi Văn Đức thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

 

Nơi nhận:                                                                                                   THẨM PHÁN                         

– Đương sự;                                                                                                   (đã ký)

– Báo trung ương (03 số liên tiếp);

– Đài phát thanh hoặc đài truyền hình trung ương

(3 lần trong 3 ngày liên tiếp);                                                          Nguyễn Thị Hồng Nhạn

– Cổng thông tin điện tử Tòa án

– Lưu hồ sơ việc dân sự.                                                                             

 

 

 

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT

     TOÀ ÁN NHÂN DÂN                      …

X