TAND TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam: Đổi mới và phát huy hiệu quả tranh tụng tại phiên toà

Cán bộ, công chức TAND TP. Hội An luôn tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, xây dựng các đề tài, sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng công tác.

Trong một vài năm trở lại đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ và nhân dân TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam đã đầu tư công sức, tập trung trí lực để khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh trật tự, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Cùng với sự phát triển về kinh tế, tình hình tội phạm và các tranh chấp phát sinh trên địa bàn cũng có xu hướng gia tăng cả về số lượng cũng như tính chất và mức độ phức tạp, nhất là các tranh chấp về dân sự và hôn nhân gia đình.

Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2019, lãnh đạo TAND TP. Hội An đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quán triệt sâu sắc cho mỗi một cán bộ công chức trong việc lãnh, chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong điều kiện biên chế ít, khối lượng công việc nhiều và phức tạp nên cán bộ, công chức trong toàn đơn vị luôn tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, xây dựng các đề tài, sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng công tác; thực hiện tốt các phong trào thi đua để hoàn thành xuất sắc về các mặt công tác. Đặc biệt chú trọng đến công tác giải quyết dứt điểm các loại án gắn liền với nâng cao chất lượng xét xử.

Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 2019, TAND TP. Hội An đã giải quyết 134/200 vụ việc, đạt tỷ lệ 67%; số vụ việc còn lại đều là mới thụ lý và đang trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật; chất lượng xét xử các loại án được nâng cao, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp xét xử oan, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Một phiên họp rút kinh nghiệm của TAND TP. Hội An

Tuy mới được thành lập và đi vào hoạt động, song Trung tâm Hòa giải, Đối thoại tại TAND TP. Hội An đã hòa giải thành 67 vụ, góp phần làm giảm áp lực công tác thụ lý, giải quyết các vụ việc tại Tòa án, mang lại những hiệu quả nhất định, đồng thời cũng góp phần giữ vững tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, trong công tác xét xử, tại các phiên tòa, việc điều khiển tranh tụng được Hội đồng xét xử của TAND TP. Hội An, nhất là chủ tọa phiên tòa đổi mới theo tinh thần cải cách tư pháp; việc xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa được thực hiện công khai và dân chủ, tạo mọi điều kiện và đảm bảo cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ tố tụng, từ đó chất lượng xét xử các vụ án được nâng lên. Quá trình giải quyết vụ án, trình tự, thủ tục tố tụng được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai và sự nghiêm minh của pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác Hội thẩm nhân dân cũng được Tòa án thành phố hết sức quan tâm, chú trọng. Trong quá trình tham gia giải quyết, xét xử các vụ án, các vị Hội thẩm đã phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình từ khâu nghiên cứu hồ sơ vụ án cho đến việc thẩm vấn tại phiên tòa; khi phán quyết các vị đã thể hiện được tính độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Tại phiên tòa, các vị Hội thẩm đã thể hiện được vai trò đại diện cho nhân dân, góp phần cùng Tòa án xét xử các vụ án đạt kết quả tốt. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đoàn Hội thẩm nhân dân đã tích cực tham gia xét xử tại Tòa án được 60 lượt, với 30 vụ án các loại.

Đồng thời, nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 01 ngày 16/1/2017 của Chánh án TANDTC, TAND TP. Hội An cũng thường xuyên phối hợp với Công an, Viện kiểm sát cùng cấp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm. Nhìn chung các phiên tòa đều được triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu cải cách tư pháp và được tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng. 100% các bản án đều được xét xử đúng người, đúng tội, không oan sai. Kết thúc các phiên tòa đều tổ chức rút kinh nghiệm với tinh thần trách nhiệm cao và chỉ ra các hạn chế khuyết điểm tạo hiệu quả tích cực cho các phiên tòa sau cao hơn các phiên tòa trước. Đặc biệt là qua một thời gian thực hiện việc tổ chức phiên tòa dân sự, hình sự rút kinh nghiệm đã tạo nên những chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hình sự góp phần nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong đơn vị.

Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019, lãnh đạo TAND TP. Hội An đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị cần tích cực tự học hỏi, trau dồi trình độ chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, quyết tâm nâng cao chất lượng xét xử, phấn đấu không để xảy ra xét xử oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm; không để việc giải quyết, xét xử các loại án kéo dài gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Tiếp tục đổi mới và phát huy hiệu quả tranh tụng tại phiên toà, chú trọng đề cao công tác hoà giải trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, phấn đấu giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu quy định, 100% các bản án hình sự sau khi có hiệu lực đều được đưa ra thi hành kịp thời, đúng quy định của pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

Nguồn: Báo Công lý

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN NHẬN CỜ ĐƠN VỊ THI ĐUA XUẤT SẮC NĂM 2021

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, là …

X