Lịch xét xử

3tháng 37:30 sáng- 9:30 sángLê Thị Hòa và đồng phạm: Tội đánh bạc (K1 Đ321 BLHS 2015)

10tháng 37:30 sáng- 9:30 sángBùi Thị Hai - Huỳnh Kim Trường: Kiện ly hôn

10tháng 39:30 sáng- 11:30 sángLương Công Trực - Lưu Hoàng Tiểu My: Kiện ly hôn

11tháng 37:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Thị Tâm Thảo - Dương Hiếu Nghĩa: Kiện ly hôn

11tháng 31:30 chiều- 3:30 chiềuMạc Đăng Phương: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (K2 Đ134 BLHS 2015)

12tháng 37:30 sáng- 9:30 sángĐỗ Rân - Đỗ Thị Vui: Tranh chấp về chia tài sản chung

15tháng 31:30 chiều- 3:30 chiềuNguyễn Viết Mỹ: Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (K1 Đ249 BLHS 2015)

17tháng 37:30 sáng- 9:30 sángVõ Đường Quang: Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (K1 Đ178 BLHS 2015)

18tháng 37:30 sáng- 9:30 sángPhạm Thị Em: Tội đánh bạc (K1 Đ321 BLHS 2015)

19tháng 37:30 sáng- 9:30 sángĐỗ Rân - Đỗ Thị Vui: Tranh chấp về chia tài sản chung

23tháng 31:30 chiều- 3:30 chiềuPhạm Thị Kim Việt: Yêu cầu tuyên bố mất tích

26tháng 37:30 sáng- 9:30 sángNgân hàng Phương Đông - Phạm Duy Quang: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

30tháng 37:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Thị Liên - Nguyễn Văn Xuân: Kiện ly hôn

X