Lịch công tác lãnh đạo

Ghi chú: Nội dung Lịch làm việc của Lãnh đạo có thể thay đổi tùy theo tình hình công tác.

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Nguyễn Hùng
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thị Hồng Nhạn
Thứ 2

Ngày: 06/02

Sáng Chủ trì họp cơ quan Họp cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 3

Ngày: 07/02

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày: 08/02

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày: 09/02

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày: 10/02

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày: 11/02

Sáng Nghỉ Nghỉ
Chiều

Chủ Nhật

Ngày: 12/02

Sáng Nghỉ Nghỉ
Chiều
X