Lịch công tác lãnh đạo

Ghi chú: Nội dung Lịch làm việc của Lãnh đạo có thể thay đổi tùy theo tình hình công tác.

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Nguyễn Hùng
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thị Hồng Nhạn
Thứ 2

Ngày: 27/11

Sáng Chủ trì Họp cơ quan Họp cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 3

Ngày: 28/11

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày: 29/11

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc với Ban pháp chế Làm việc với Ban pháp chế

Thứ 5

Ngày: 30/11

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày: 01/12

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày: 02/12

Sáng Nghỉ Nghỉ
Chiều

Chủ Nhật

Ngày: 03/12

Sáng Nghỉ Nghỉ
Chiều
X