Lịch công tác lãnh đạo

Ghi chú: Nội dung Lịch làm việc của Lãnh đạo có thể thay đổi tùy theo tình hình công tác.

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Nguyễn Hùng
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thành Trung
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thị Hồng Nhạn
Thứ 2

Ngày: 16/5

Sáng Chủ trì họp cơ quan Họp cơ quan Họp cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 3

Ngày: 17/5

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Xử 01 vụ Hình sự

Thứ 4

Ngày: 18/5

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày: 19/5

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Họp tại Công an TP Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày: 20/5

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày: 21/5

Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều

Chủ Nhật

Ngày: 22/5

Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
X