HỘI NGHỊ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BL TTHS 2015 VỀ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH ngày 20/4/2011 giữa các cơ quan tố tụng đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và áp dụng pháp luật của các cấp, các ngành; đã tháo gỡ một cách cơ bản những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp và áp dụng pháp luật vào công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tuy nhiên, sau khi Bộ luật TTHS năm 2015, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của liên ngành Trung ương quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm có hiệu lực thi hành thì phát sinh nhiều quy định mới, thay đổi so với trước đây và có nhiều vấn đề vướng mắc từ thực tiễn đặt ra, cần phải tập trung giải quyết, tháo gỡ. Với những thay đổi và bất cập đó thì Quy chế phối hợp của liên ngành tư pháp thành phố số 01/QCPH ngày 20/4/2011 đến nay không còn phù hợp nữa, yêu cầu phải có một Quy chế mới thay thế Quy chế phối hợp số 01/QCPH là một yêu cầu khách quan.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trên địa bàn thành phố Hội An.

Ngày 16/12/2020, tại Hội trường Công an thành phố Hội An liên ngành Tư pháp Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự, Kiểm lâm, Đồng Biên phòng 260, Đồn Biên phòng 276, Đội quản lý thị trường thành phố Hội An tổ chức Hội nghị để ký kết Quy chế phối hợp này nhằm nâng cao được chất lượng các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; đáp ứng được yêu cầu Cải cách tư pháp; thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án, Thi hành án dân sự, Kiểm lâm, Đồng Biên phòng 260, Đồn Biên phòng 276, Đội Quản lý thị trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị; nâng cao được ý thức pháp luật, mang lại niềm tin vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân; giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Tác giả bài viết: Lê Thị Thu Thảo – Văn phòng Tòa án nhân dân Thành phố Hội An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÌNH SỰ “THAM Ô TÀI SẢN”

Tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân …

X