tháng 8, 2022

11tháng 8 - 12tháng 9tháng 8 117:30 sángtháng 9 12Trần Việt Dũng và đồng phạm: Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (Đ291 và Đ341 BLHS 2015)

Thời gian xét xử

Tháng 8 11 (Thứ 5) 7:30 am - Tháng 9 12 (Thứ 2) 11:30 am

Địa điểm

Hội trường xét xử tầng 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X