Trao đổi nghiệp vụ

Một số vấn đề nghiệp vụ từ các phiên tòa năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán

1. PHIÊN HỌP THÁNG 3/2019 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TANDTC: Hội đồng Thẩm phán TANDTC vừa họp phiên tháng 3/2019 với nhiều vấn đề về nghiệp vụ được rút ra. Không chấp nhận kháng nghị của VKSNDTC về áp dụng Án lệ 02/2016 Vụ án giữa nguyên đơn Bùi Thị …

Xem chi tiết »
X