Tin xét xử

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VỤ ÁN HÀNH CHÍNH SƠ THẨM “KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI”

Thực hiện Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao; Kế hoạch số 519/KH-TA ngày 22/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ngày 03 tháng 6 năm 2022, Tòa án nhân dân thành phố Hội An tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm …

Xem chi tiết »

TAND TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam: Đổi mới và phát huy hiệu quả tranh tụng tại phiên toà

Cán bộ, công chức TAND TP. Hội An luôn tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, xây dựng các đề tài, sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng công tác. Trong một vài năm trở lại …

Xem chi tiết »

Tòa án nhân dân thành phố Hội An tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp

Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số: 01/QCPH-VKS-TA ngày 09/4/2018 giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc “Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp”, ngày 26 tháng …

Xem chi tiết »
X