Tin mới

Tòa án nhân dân Thành phố Hội An tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2018

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09.01.2015 của Chính Phủ về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”. Sáng ngày 14/12/2017, Thủ trưởng đơn vị phối hợp với Công đoàn đã tổ chức Hội nghị …

Xem chi tiết »
X