Tin hoạt động

Hưởng ứng “Tháng Công nhân” – Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân thành phố Hội An tặng quà cho các công nhân vệ sinh môi trường

Sáng ngày 14/5/2023, Công đoàn cơ sở Tòa án Hội An đã trực tiếp gặp và trao tặng 04 xuất quà cho 04 công nhân vệ sinh môi trường đang làm nhiệm vụ trên các tuyến đường thành phố nhằm kịp thời động viên và chia sẻ những khó khăn …

Xem chi tiết »

CHI BỘ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN TỔ CHỨC TỌA ĐÀM SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Thực hiện Kết luận 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí …

Xem chi tiết »

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2022 “THÍCH ỨNG MỌI KHÓ KHĂN ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ”

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09.01.2015 của Chính Phủ về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”. Chiều ngày 24/12/2021, Công đoàn Tòa án nhân thành phố Hội An phối hợp với Thủ trưởng đơn vị …

Xem chi tiết »
X