Thông báo tìm người vắng mặt tại nơi cư trú

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Phạm Như Mai, sinh năm 1948; Địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số 3 Nguyễn Huệ, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

   TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    THÀNH PHỐ HỘI AN              …

Xem chi tiết »

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Phạm Minh Hải, sinh năm 1978; Địa chỉ: Tổ 09, thôn Thanh Tam, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  THÀNH PHỐ HỘI AN            …

Xem chi tiết »

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Lê Thị Kim Bích, sinh năm: 1964; Địa chỉ: 38 Phan Bội Châu, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN TỈNH QUẢNG NAM Số: 458/TB-TA  V/v: “Thông báo tìm kiếm”. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Hội An, ngày 05 tháng 7 năm 2021 “Tòa án nhân dân …

Xem chi tiết »

Tòa án nhân dân thành phố Hội An thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Thanh Lâm, sinh ngày 08/8/1985; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 2/6 Nguyễn Duy Hiệu, tổ 9, khối Phong Thọ, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     THÀNH PHỐ HỘI AN                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      TỈNH QUẢNG NAM       Số: 02/2021/QĐ-TA                              …

Xem chi tiết »

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho Bà Nguyễn Như Ý, sinh năm 1989; Địa chỉ: Tổ 1, khối An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

  TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  THÀNH PHỐ HỘI AN                  …

Xem chi tiết »

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Phan Thị Dân, sinh năm 1973; Địa chỉ: Tổ 16, thôn Trung Châu (nay là thôn Phước Trung), xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  THÀNH PHỐ HỘI AN                    …

Xem chi tiết »

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Trần Thị Trà My, sinh năm 1980; Địa chỉ: Tổ 23, thôn Bàu Ốc, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

 TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỘI AN                        …

Xem chi tiết »

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Đỗ Thị Tràng, sinh năm 1963; địa chỉ cư trú cuối cùng: tổ 31, khối An Hội, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

    TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    THÀNH PHỐ HỘI AN              …

Xem chi tiết »
X