Nguyễn Văn Triều

Tòa án nhân dân thành phố Hội An thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Thanh Lâm, sinh ngày 08/8/1985; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 2/6 Nguyễn Duy Hiệu, tổ 9, khối Phong Thọ, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     THÀNH PHỐ HỘI AN                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      TỈNH QUẢNG NAM       Số: 02/2021/QĐ-TA                              …

Xem chi tiết »

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho Bà Nguyễn Như Ý, sinh năm 1989; Địa chỉ: Tổ 1, khối An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

  TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  THÀNH PHỐ HỘI AN                  …

Xem chi tiết »

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Phan Thị Dân, sinh năm 1973; Địa chỉ: Tổ 16, thôn Trung Châu (nay là thôn Phước Trung), xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  THÀNH PHỐ HỘI AN                    …

Xem chi tiết »

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Trần Thị Trà My, sinh năm 1980; Địa chỉ: Tổ 23, thôn Bàu Ốc, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

 TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỘI AN                        …

Xem chi tiết »

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Đỗ Thị Tràng, sinh năm 1963; địa chỉ cư trú cuối cùng: tổ 31, khối An Hội, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

    TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    THÀNH PHỐ HỘI AN              …

Xem chi tiết »

NỮ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TÒA ÁN HỘI AN HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI” VÀ CUỘC THI ẢNH “NỤ CƯỜI THÁNG 3”

Hướng tới Kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (1910 – 2021) và hưởng ứng phát động của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, từ ngày 1/3 đến ngày 8/3, Liên đoàn Lao động thành phố Hội An phát động “Tuần lễ Áo dài” đến …

Xem chi tiết »

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Lương Quốc Hùng, sinh năm 1988; địa chỉ: Tổ 01, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

     TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     THÀNH PHỐ HỘI AN          …

Xem chi tiết »

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Lê Thị Sáu, sinh năm: 1985; nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số 37 Nguyễn Trường Tộ, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

     TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     THÀNH PHỐ HỘI AN          …

Xem chi tiết »
X