Nguyễn Văn Triều

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VỤ ÁN HÀNH CHÍNH SƠ THẨM “KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI”

Thực hiện Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao; Kế hoạch số 519/KH-TA ngày 22/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ngày 03 tháng 6 năm 2022, Tòa án nhân dân thành phố Hội An tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm …

Xem chi tiết »

CHI BỘ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN TỔ CHỨC TỌA ĐÀM SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Thực hiện Kết luận 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí …

Xem chi tiết »

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Phạm Minh Hải, sinh năm 1978; Địa chỉ: Tổ 09, thôn Thanh Tam, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

 TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  THÀNH PHỐ HỘI AN            …

Xem chi tiết »

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2022 “THÍCH ỨNG MỌI KHÓ KHĂN ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ”

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09.01.2015 của Chính Phủ về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”. Chiều ngày 24/12/2021, Công đoàn Tòa án nhân thành phố Hội An phối hợp với Thủ trưởng đơn vị …

Xem chi tiết »

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Lê Thị Kim Bích, sinh năm: 1964; Địa chỉ: 38 Phan Bội Châu, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN TỈNH QUẢNG NAM Số: 458/TB-TA  V/v: “Thông báo tìm kiếm”. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Hội An, ngày 05 tháng 7 năm 2021 “Tòa án nhân dân …

Xem chi tiết »
X