Nguyễn Văn Triều

Hưởng ứng “Tháng Công nhân” – Công đoàn cơ sở Tòa án nhân dân thành phố Hội An tặng quà cho các công nhân vệ sinh môi trường

Sáng ngày 14/5/2023, Công đoàn cơ sở Tòa án Hội An đã trực tiếp gặp và trao tặng 04 xuất quà cho 04 công nhân vệ sinh môi trường đang làm nhiệm vụ trên các tuyến đường thành phố nhằm kịp thời động viên và chia sẻ những khó khăn …

Xem chi tiết »

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Phạm Như Mai, sinh năm 1948; Địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số 3 Nguyễn Huệ, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

   TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    THÀNH PHỐ HỘI AN              …

Xem chi tiết »

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VỤ ÁN HÀNH CHÍNH SƠ THẨM “KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI”

Thực hiện Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao; Kế hoạch số 519/KH-TA ngày 22/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ngày 03 tháng 6 năm 2022, Tòa án nhân dân thành phố Hội An tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm …

Xem chi tiết »
X