Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết

 TÒA ÁN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỘI AN                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TỈNH QUẢNG NAM

Số: 01/2022/QĐ-TA                                                        Hội An, ngày 20  tháng 10 năm 2022.

 

 QUYẾT ĐỊNH
THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Điều 392 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ Điều 71 Bộ luật Dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số 67/2022/TLST-DS ngày 03 tháng 10 năm 2022 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người đã chết theo đơn yêu cầu của:

Người yêu cầu: Ông Bùi Văn Bảy, sinh năm 1938;

Địa chỉ: 20/64 Trần Cao Vân, khối Xuân Hòa, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Số điện thoại: 0905.918.528.

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông báo tìm kiếm ông Bùi Văn Đức, sinh năm 1974.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 20/64 Trần Cao Vân, khối Xuân Hòa, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Ông Bùi Văn Đức vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2003.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Bùi Văn Đức liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Hội An, theo địa chỉ: Số 105 Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Bùi Văn Đức thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam theo địa chỉ như trên; thông báo cho Ủy ban nhân dân phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; thông báo cho ông Bùi Văn Bảy theo địa chỉ như trên.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Bùi Văn Đức thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Nơi nhận:                                                                                                  THẨM PHÁN
– Các đương sự;
– Cổng thông tin điện tử Tòa án;
– Báo Trung ương, Đài phát thanh;                                                           (đã ký)
– Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (nếu có);
– Lưu: Hồ sơ việc dân sự.                                                                     Võ Như Biên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Lương Quốc Hùng, sinh năm 1988; địa chỉ: Tổ 01, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

     TÒA ÁN NHÂN DÂN                    …

X