Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Trần Thị Trà My, sinh năm 1980; Địa chỉ: Tổ 23, thôn Bàu Ốc, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

 TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỘI AN                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
TỈNH QUẢNG NAM
    Số:  397/TB-TA                                                                                   Hội An, ngày 03 tháng 6 năm 2021.
V/v: “Thông báo tìm kiếm”.

“Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Trần Thị Trà My, sinh năm 1980; Địa chỉ: Tổ 23, thôn Bàu Ốc, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, hiện không còn cư trú ở địa phương. Nay, bà My đang ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Hội An để giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm về việc Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” với Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát thông báo lần đầu tiên, nếu bà My không có mặt để giải quyết vụ án thì Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ niêm yết mọi văn bản tố tụng tại nơi cư trú của bà và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật”.

THẨM PHÁN                

                                                                                                                                                 (đã ký)

Nguyễn Hùng               

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Lương Quốc Hùng, sinh năm 1988; địa chỉ: Tổ 01, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

     TÒA ÁN NHÂN DÂN                    …

X