QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT

     TOÀ ÁN NHÂN DÂN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    THÀNH PHỐ HỘI AN                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     TỈNH QUẢNG NAM
     Số: 01/2021/QĐ-TA                                                                          Hội An, ngày 25 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH
THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

     Căn cứ Điều 392 Bộ luật Tố tụng dân sự;

     Căn cứ Điều 71 Bộ luật Dân sự;

     Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự sơ thẩm thụ lý số: 05/2021/TLST-DS ngày 18 tháng 01 năm 2021 về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết”  theo đơn yêu cầu của:

     Người yêu cầu: Bà Nguyễn Thị An, sinh năm 1957.

     Địa chỉ: 131/10 Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

     Số điện thoại: 0905.671.143.

QUYẾT ĐỊNH:

     1. Thông báo tìm kiếm ông Phạm Quãng, sinh ngày 02/12/1955.

     Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 131/10 Trần Hưng Đạo (số cũ là 65/5 Phan Đình Phùng), phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

     Ông Phạm Quãng vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 28 tháng 4 năm 1998. 

     2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Phạm Quãng liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam theo địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam để giải quyết yêu cầu   tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Phạm Quãng thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam theo địa chỉ như trên; Ủy ban nhân dân phường Cẩm Phô, thành phố Hội An; người yêu cầu.

     3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Phạm Quãng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Nơi nhận:                                                                                              THẨM PHÁN
– Các đương sự;
– Báo Thanh Niên.
– Đài TH Việt Nam (VTV8).
– Lưu hồ sơ.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Lương Quốc Hùng, sinh năm 1988; địa chỉ: Tổ 01, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

     TÒA ÁN NHÂN DÂN                    …

X