Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Lê Thị Sáu, sinh năm: 1985; nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số 37 Nguyễn Trường Tộ, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

     TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    THÀNH PHỐ HỘI AN                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     TỈNH QUẢNG NAM
         Số: 34/CV-TA                                                                                 Hội An, ngày 12 tháng 01 năm 2021
V/v: “Thông báo tìm kiếm

 

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Lê Thị Sáu, sinh năm: 1985; nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số 37 Nguyễn Trường Tộ, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Biệt tích từ tháng 5 năm 2018 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Lê Thị Sáu ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; để giải quyết việc ông Hoàng Gia Bình, sinh năm: 1975; địa chỉ: Số 37 Nguyễn Trường Tộ,  phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Lê Thị Sáu mất tích. Nếu ai biết tin tức gì về bà Lê Thị Sáu thì đề nghị báo tin cho Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; địa chỉ: 105 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trong thời hạn 04 (Bốn) tháng kể từ ngày đăng (phát) thông báo lần đầu tiên, nếu bà Lê Thị Sáu không có mặt, thì Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tuyên bố bà Lê Thị Sáu mất tích theo quy định của pháp luật”.

                                                                                                                      THẨM PHÁN

 

 

 

                                                                                                             Nguyễn Thị Hồng Nhạn

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT

     TOÀ ÁN NHÂN DÂN                      …

X