Monthly Archives: Tháng Tư 2023

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Phạm Như Mai, sinh năm 1948; Địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Số 3 Nguyễn Huệ, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

   TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    THÀNH PHỐ HỘI AN              …

Xem chi tiết »
X