Monthly Archives: Tháng Sáu 2022

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VỤ ÁN HÀNH CHÍNH SƠ THẨM “KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI”

Thực hiện Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao; Kế hoạch số 519/KH-TA ngày 22/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ngày 03 tháng 6 năm 2022, Tòa án nhân dân thành phố Hội An tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm …

Xem chi tiết »
X