Monthly Archives: Tháng Năm 2022

CHI BỘ TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN TỔ CHỨC TỌA ĐÀM SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ VỀ “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Thực hiện Kết luận 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí …

Xem chi tiết »
X