Lịch xét xử

1tháng 97:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Thị Phương Thảo – Đoàn Minh: Kiện ly hôn

3tháng 97:30 sáng- 9:30 sángBùi Thị Phương Mỹ - Võ Tuấn Vy: Tranh chấp quyền sử dụng đất

4tháng 97:30 sáng- 9:30 sángCông ty cà phê rang xay Hội An – Công ty Liberty: Tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm

7tháng 97:30 sáng- 9:30 sángTrần Trung Tuấn và đồng phạm: Tội đánh bạc (K1 Đ321 BLHS 2015)

8tháng 97:30 sáng- 9:30 sángĐỗ Văn Hoàng – Công ty An Dương: Tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

8tháng 91:30 chiều- 3:30 chiềuTrần Thị Thu Vân – Trần Long: Tranh chấp chia tài sản chung

9tháng 97:30 sáng- 9:30 sángĐỗ Thị Ngân – Phạm Thị Nhẹ: Tranh chấp Hợp đồng vay tài sản

9tháng 99:30 sáng- 11:30 sángPhạm Thị Xuân Hạnh – Phạm Thị Nhẹ: Tranh chấp Hợp đồng vay tài sản

9tháng 91:30 chiều- 3:30 chiềuMai Thị Ly Ly – Trần Văn Thọ: Kiện ly hôn

10tháng 97:30 sáng- 9:30 sángTrần Thị Bích Hạnh: Tội đánh bạc (K1 Đ321 BLHS 2015)

11tháng 97:30 sáng- 9:30 sángBùi Văn Tài: Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (K2 Đ178 BLHS 2015)

11tháng 91:30 chiều- 3:30 chiềuPhan Thị Hòa – Nguyễn Viết Khánh: Kiện ly hôn

12tháng 97:30 sáng- 9:30 sángLê Viết Tèo và đồng phạm: Tội đánh bạc (K1 Đ321 BLHS 2015)

14tháng 97:30 sáng- 9:30 sángĐỗ Trân – Đỗ Thị Ngân: Tranh chấp chia tài sản chung

15tháng 97:30 sáng- 9:30 sángLê Hoàng Vũ: Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (K1 Đ175 BLHS 2015)

15tháng 91:30 chiều- 3:30 chiềuNguyễn Thị Hóa – Nguyễn Văn Thanh: Tranh chấp chia tài sản chung

15tháng 91:30 chiều- 3:30 chiềuHuỳnh Thị Hải Đường – Hoàng Trọng Tiến: Kiện ly hôn

16tháng 97:30 sáng- 9:30 sángTrần Văn Minh: Tội đánh bạc (K1 Đ321 BLHS 2015)

16tháng 91:30 chiều- 3:30 chiềuLưu Thị Minh Châu – Trần Tuấn Vũ: Kiện ly hôn

17tháng 97:30 sáng- 9:30 sángHuỳnh Trương Phi: Tội trộm cắp tài sản (K1 Đ173 BLHS 2015)

17tháng 91:30 chiều- 3:30 chiềuNguyễn Bảo Tài: Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (K1 Đ249 BLHS 2015)

18tháng 97:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Văn Trí: Tội trộm cắp tài sản (K1 Đ173 BLHS 2015)

18tháng 91:30 chiều- 3:30 chiềuDương Huy Khánh: Tội đánh bạc (K1 Đ321 BLHS 2015)

19tháng 97:30 sáng- 9:30 sángHuỳnh Thị Hoa – Nguyễn Duy Toàn: Kiện ly hôn

21tháng 97:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Trọng Tâm – Trần Nguyễn Thụy Vũ: Tranh chấp về giao dịch Dân sự

21tháng 91:30 chiều- 3:30 chiềuCao Hiệp Anh: Tội trộm cắp tài sản (K1 Đ173 BLHS 2015)

22tháng 97:30 sáng- 9:30 sángĐỗ Văn Trung và đồng phạm: Tội trộm cắp tài sản (K2 Đ173 BLHS 2015)

23tháng 97:30 sáng- 9:30 sángTrương Văn Cường: Tội đánh bạc (K1 Đ321 BLHS 2015)

24tháng 97:30 sáng- 9:30 sángLê Xuân Cương: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (K1 Đ174 BLHS 2015)

25tháng 97:30 sáng- 9:30 sángBùi Thị Phương Mỹ - Võ Tuấn Vy: Tranh chấp quyền sử dụng đất

28tháng 91:30 chiều- 3:30 chiềuTrần Thị Thu Vân – Trần Long: Tranh chấp chia tài sản chung

X