Lịch xét xử

2tháng 127:30 sáng- 9:30 sángTrương Thị Mai - Trương Quang Lộc: Tranh chấp thừa kế

3tháng 127:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Bạc - Văn phòng công chứng thành phố: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sự dụng đất

4tháng 127:30 sáng- 9:30 sángPhạm Thị Huỳnh Nga - Lê Minh Nguyên: Kiện ly hôn

4tháng 127:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Thanh Nhường: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (K2 Đ134 BLHS 2015)

10tháng 121:30 chiều- 3:30 chiềuLê Thị Lan: Yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự

10tháng 123:00 chiều- 5:00 chiềuLương Tang Bồng: Yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự

15tháng 127:30 sáng- 9:30 sángTrương Đình Thu: Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (K2 Đ175 BLHS 2015)

16tháng 127:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Văn Hậu: Tội cướp giật tài sản (K2 Đ171 BLHS 2015)

16tháng 121:30 chiều- 3:30 chiềuPhạm Ngọc Hoàng: Tội trộm cắp tài sản (K1 Đ173 BLHS 2015)

17tháng 127:30 sáng- 9:30 sángLê Đình Thiên Hoàng: Tội cướp giật tài sản (K1 Đ171 BLHS 2015)

18tháng 127:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Viết Phúc: Tội mua bán trái phép chất ma túy (K2 Đ251 BLHS 2015)

22tháng 127:30 sáng- 9:30 sángTrần Minh Hưng: Tội mua bán trái phép chất ma túy (K2 Đ251 BLHS 2015)

23tháng 127:30 sáng- 9:30 sángTrần Văn Tri: Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (K1 Đ249 BLHS 2015)

24tháng 127:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Đương - Nguyễn Tiếng: Tranh chấp về chia tài sản chung

25tháng 127:30 sáng- 9:30 sángĐỗ Rân - Đỗ Thị Vui: Tranh chấp về chia tài sản chung

25tháng 121:30 chiều- 3:30 chiềuTrương Minh Phương - Nguyễn Thương: Tranh chấp quyền sử dụng đất

29tháng 127:30 sáng- 9:30 sángPhạm Mai Tỏ: Tội đánh bạc (K1 Đ321 BLHS 2015)

30tháng 127:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Chánh: Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (K2 Đ145 BLHS 2015)

X