Lịch xét xử

14tháng 87:30 sáng- 9:30 sángNH Việt Nam Thịnh Vượng – Phan Thanh Huy: Tranh chấp hợp đồng tín dụng

14tháng 89:30 sáng- 11:30 sángNH Việt Nam Thịnh Vượng – Phan Thanh Huy: Tranh chấp hợp đồng tín dụng

20tháng 87:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Thị Vân Thi – Đỗ Vũ Bảo: Kiện ly hôn

20tháng 81:30 chiều- 3:30 chiềuVõ Thị Thanh Huyền – Nguyễn Cường: Kiện ly hôn

21tháng 87:30 sáng- 9:30 sángTerry WallageTaylor – Trương Thị Phước: Chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

22tháng 87:30 sáng- 9:30 sángTrang Hùng Anh: Cố ý gây thương tích (K3 Điều 134 BLHS 2015)

23tháng 87:30 sáng- 9:30 sángPhan Thị Bường: Tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự

26tháng 81:30 chiều- 3:30 chiềuLê Hoài Vương: Tội đánh bạc (K1 Điều 321 BLHS 2015)

27tháng 87:30 sáng- 9:30 sángTrương Tấn Sỹ và đồng phạm: Tội đánh bạc (K1 Điều 321 BLHS 2015)

27tháng 81:30 chiều- 3:30 chiềuVõ Thị Thu Hường – Phan Thị Hậu: Tranh chấp thừa kế

30tháng 87:30 sáng- 9:30 sángVõ Vĩnh – UBND xã Cẩm Hà: Kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực QLĐĐ

X