Lịch xét xử

12tháng 27:30 sáng- 9:30 sángKiều Thị Vân và đồng phạm: Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (K1 Đ322 BLHS 2015)

13tháng 27:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Hữu Thạch và đồng phạm: Tội đánh bạc (K1 Đ321 BLHS 2015)

14tháng 27:30 sáng- 9:30 sángPhan Sỹ Đông: Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (K1 Đ249 BLHS 2015)

20tháng 27:30 sáng- 9:30 sángPhạm Văn Thành: Tội trộm cắp tài sản (K1 Đ173 BLHS 2015)

21tháng 27:30 sáng- 9:30 sángPhạm Vũ Phúc: Tội trộm cắp tài sản (K1 Đ173 BLHS 2015)

25tháng 27:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Đình Hòa: Tội hiếp dâm (K1 Đ141 BLHS 2015)

26tháng 27:30 sáng- 9:30 sángPhan Anh Nghị: Tội trộm cắp tài sản (K1 Đ173 BLHS 2015)

X