Lịch xét xử

1tháng 107:30 sáng- 9:30 sángĐoàn Minh Tuấn và đồng phạm: Tội mua bán trái phép chất ma túy (K2 Điều 251 BLHS 2015)

1tháng 101:30 chiều- 3:30 chiềuNguyễn Chí Bảo – Ngô Huy Hoàng: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

2tháng 107:30 sáng- 9:30 sángLê Công Trường và đồng phạm: Tội đánh bạc (K1 Điều 321 BLHS 2015)

3tháng 107:30 sáng- 9:30 sángLê Công Trường và đồng phạm: Tội đánh bạc (K1 Điều 321 BLHS 2015)

4tháng 107:30 sáng- 9:30 sángNgân hàng Đại Dương – Công ty IOC: Tranh chấp hợp đồng tín dụng

4tháng 107:30 sáng- 9:30 sángNgân hàng Đại Dương – Công ty IOC: T/c Hợp đồng tín dụng

5tháng 107:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Hồng Lê – Lê Thanh Đạt: Kiện ly hôn

7tháng 101:30 chiều- 3:30 chiềuĐỗ Xuân – Đỗ Thị Nghiên: T/c quyền sử dụng đất

10tháng 107:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Thị Lại – Nguyễn Bông: T/c quyền sử dụng đất

14tháng 101:30 chiều- 3:30 chiềuĐinh Công Đức: Trộm cắp tài sản (K1 Điều 173 BLHS 2015)

16tháng 101:30 chiều- 3:30 chiềuNguyễn Kim Ơn – Nguyễn Kim Tuấn: T/c chia di sản thừa kế

17tháng 101:30 chiều- 3:30 chiềuNguyễn Chí Bảo – Ngô Huy Hoàng: T/c Hợp đồng vay tài sản

18tháng 107:30 sáng- 9:30 sángHoàng Bình Chánh – Hoàng Bình Tuấn: Tranh chấp chia tài sản chung

18tháng 107:30 sáng- 9:30 sángHoàng Bình Chánh – Hoàng Bình Tuấn: T/c chia tài sản chung

23tháng 107:30 sáng- 9:30 sángPhan Thị Mỹ Hạnh, Hà Thị Lý: Tội đánh bạc (K1 Điều 321 BLHS 2015)

23tháng 101:30 chiều- 3:30 chiềuTrần Hoài Phúc: Trộm cắp tài sản (K1 Điều 173 BLHS 2015)

24tháng 107:30 sáng- 9:30 sángTrần Văn Vệ - Trần Văn Ân: Tranh chấp về thừa kế

24tháng 107:30 sáng- 9:30 sángTrần Văn Vệ - Trần Văn Ân: T/c về thừa kế

24tháng 101:30 chiều- 3:30 chiềuPhạm Minh Phượng – Phạm Duy Thạnh: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

24tháng 101:30 chiều- 3:30 chiềuPhạm Minh Phượng – Phạm Duy Thạnh: T/c Hợp đồng vay tài sản

25tháng 107:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Thị Thêm – Nguyễn Thị Thanh Nga: T/c về thừa kế

25tháng 101:30 chiều- 3:30 chiềuLê Ngọc Phương – Trương Thị Bích Hòa: Kiện ly hôn

28tháng 107:30 sáng- 9:30 sángTrần Thị Tuyết Nhung – Nguyễn Hoài Kim: Kiện ly hôn

28tháng 101:30 chiều- 3:30 chiềuPhạm Thị Hai – Nguyễn Ngọc Sanh: Kiện ly hôn

29tháng 107:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Thị Thu Hoa – Đỗ Văn Anh: Kiện ly hôn

29tháng 101:30 chiều- 3:30 chiềuĐinh Văn Ơi – Nguyễn Thị Sen: Kiện ly hôn

30tháng 107:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Đào – Trương Siêng: T/c quyền sử dụng đất

30tháng 101:30 chiều- 3:30 chiềuNguyễn Bổn – Ngụy Thị Kim Liễu: T/c chia tài sản chung

31tháng 107:30 sáng- 9:30 sángVõ Hoàng Trung – Trần Thí: T/c quyền sử dụng đất

X