Lịch xét xử

3tháng 1012:30 sáng- 2:30 sángLê Quang Lai - Trang Thanh Anh Vũ: Tội đánh bạc (K1 Đ321 BLHS năm 2015)

4tháng 1012:30 sáng- 2:30 sángLê Thái Dương: Mua bán trái phép chất ma túy (K2 Đ251 BLHS năm 2015)

8tháng 106:30 sáng- 8:30 sángLâm Văn Chương - Hồ Văn Anh: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

10tháng 1012:30 sáng- 2:30 sángCông ty Minh Trung - Công ty Nguyên Trung: Tranh chấp hợp đồng xây dựng

10tháng 106:30 sáng- 8:30 sángNguyễn Văn Sơn - Phạm Thị Thu Thủy: Kiện ly hôn

11tháng 1012:30 sáng- 2:30 sángNguyễn Hữu Đức - Nguyễn Hồng Nhung: Tranh chấp liên quan đến tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

12tháng 1012:30 sáng- 2:30 sángPhan Thị Thu Hòa - Võ Tuấn Vi, Bùi Thị Hiệp: Cản trở quyền sử dụng đất

16tháng 1012:30 sáng- 2:30 sángĐỗ Phước Ngọc, Trần Thị Xí - Lê Thanh Nhựt: Tranh chấp quyền sử dụng đất

16tháng 106:30 sáng- 8:30 sángLưu Thị Bích Trâm - Trần Nhật Minh: Kiện ly hôn

17tháng 1012:30 sáng- 2:30 sángPhùng Xuân Hoàng - Huỳnh Thị Mười: Kiện ly hôn

24tháng 1012:30 sáng- 2:30 sángNguyễn Thị Xuân Lan - Nguyễn Thái Phước: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

25tháng 1012:30 sáng- 2:30 sángDương Anh Nam - Lê Thị Kiều Dung: Kiện ly hôn

X