Lịch xét xử

15tháng 17:30 sáng- 9:30 sángVõ Văn Sâm, Nguyễn Phùng Phước Quang: Tội đánh bạc (K1 Điều 321 BLHS năm 2015)

15tháng 11:30 chiều- 3:30 chiềuPhạm Văn Thành: Tội trộm cắp tài sản (K1 Điều 173 BLHS năm 2015)

16tháng 17:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Thị Dương: Tội trộm cắp tài sản (K1 Điều 173 BLHS năm 2015)

17tháng 17:30 sáng- 9:30 sángLê Văn Ta: Tội trộm cắp tài sản (K1 Điều 173 BLHS năm 2015)

17tháng 11:30 chiều- 3:30 chiềuPhan Công Hội: Cố ý gây thương tích (K1 Điều 134 BLHS năm 2015)

18tháng 17:30 sáng- 9:30 sángLâm Hồng Khương: Tội trộm cắp tài sản (K1 Điều 173 BLHS năm 2015)

23tháng 17:30 sáng- 9:30 sángHuỳnh Viết Phúc, Tạ Tiểu Tùng: Tội trộm cắp tài sản (K1 Điều 173 BLHS năm 2015)

23tháng 19:30 sáng- 11:30 sángDương Tấn Vinh, Phạm Duy Bình: Tội đánh bạc (K1 Điều 321 BLHS năm 2015)

24tháng 17:30 sáng- 9:30 sángNguyễn Huỳnh Trung: Cố ý gây thương tích (K2 Điều 134 BLHS năm 2015)

28tháng 17:30 sáng- 9:30 sángLê Phú Sanh và đồng bọn: Tội đánh bạc (K1 Điều 321 BLHS năm 2015)

X