Lịch công tác lãnh đạo

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Nguyễn Hùng
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thành Trung
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thị Hồng Nhạn
Thứ 2

Ngày:

20- 5

 

Sáng Chủ trì họp cơ quan Học chính trị Họp cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Học chính trị Làm việc tại cơ quan
Thứ 3
Ngày:21- 5
Sáng Làm việc tại cơ quan Học chính trị Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Học chính trị Xử 01 vụ Dân sự

Thứ 4

Ngày:

22- 5

Sáng Xử 01 vụ Hình sự Học chính trị Làm việc tại cơ quan
Chiều Kiểm tra công tác thi hành án Hình sự tại Công an thành phố Học chính trị Làm việc tại cơ quan
Thứ 5
Ngày:
23- 5
Sáng Làm việc tại cơ quan Học chính trị Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Học chính trị Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
Ngày:
24- 5
Sáng Làm việc tại cơ quan Học chính trị Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Học chính trị Làm việc tại cơ quan
Thứ 7
Ngày:
25- 5
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày: 
26- 5
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
X