Lịch công tác lãnh đạo

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Nguyễn Hùng
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thành Trung
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thị Hồng Nhạn
Thứ 2

Ngày: 14/9

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 3

Ngày: 15/9

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Xử 01 vụ Hôn nhân  Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày: 16/9

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Xử 01 vụ Hình sự
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày: 17/9

Sáng Làm việc tại cơ quan Xử 01 vụ Hình sự Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày: 18/9

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Xử 01 vụ Hình sự Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

Ngày: 19/9

Sáng Làm việc tại cơ quan Xử 01 vụ Hôn  nhân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan
Chiều
Chủ Nhật
Ngày: 20/9
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
X