Lịch công tác lãnh đạo

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Nguyễn Hùng
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thành Trung
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thị Hồng Nhạn
Thứ 2

Ngày: 02/12

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Học chính trị
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Học chính trị
Thứ 3

Ngày: 03/12

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Học chính trị
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Học chính trị

Thứ 4

Ngày: 04/12

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Học chính trị
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Học chính trị
Thứ 5
Ngày: 05/12
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Học chính trị
Chiều Kiểm tra công tác thi đua tại TAND tỉnh Làm việc tại cơ quan Học chính trị
Thứ 6
Ngày: 06/12
Sáng Tổng kết công tác thi đua tại TAND tỉnh Kiểm điểm cuối năm tại TAND tỉnh Kiểm điểm cuối năm tại TAND tỉnh
Chiều Tổng kết công tác thi đua tại TAND tỉnh Làm việc tại cơ quan Học chính trị
Thứ 7
Ngày: 07/12
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày: 08/12
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
X