Lịch công tác lãnh đạo

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Nguyễn Hùng
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thành Trung
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thị Hồng Nhạn
Thứ 2

Ngày: 13/7

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Học khóa quản lý cấp Phòng tại Học viện Tòa án
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Học khóa quản lý cấp Phòng tại Học viện Tòa án
Thứ 3

Ngày: 14/7

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan LHọc khóa quản lý cấp Phòng tại Học viện Tòa án
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Học khóa quản lý cấp Phòng tại Học viện Tòa án

Thứ 4

Ngày: 15/7

Sáng Dự Đại hội Đảng bộ thành phố Làm việc tại cơ quan Dự Đại hội Đảng bộ thành phố
Chiều Dự Đại hội Đảng bộ thành phố Làm việc tại cơ quan Dự Đại hội Đảng bộ thành phố
Thứ 5
Ngày: 16/7
Sáng Dự Đại hội Đảng bộ thành phố Làm việc tại cơ quan Dự Đại hội Đảng bộ thành phố
Chiều Dự Đại hội Đảng bộ thành phố Làm việc tại cơ quan Dự Đại hội Đảng bộ thành phố
Thứ 6
Ngày: 17/7
Sáng Dự Đại hội Đảng bộ thành phố Làm việc tại cơ quan Dự Đại hội Đảng bộ thành phố
Chiều Dự Đại hội Đảng bộ thành phố Làm việc tại cơ quan Dự Đại hội Đảng bộ thành phố
Thứ 7
Ngày: 18/7
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày: 19/7
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
X