Lịch công tác lãnh đạo

THỨ/NGÀY CHÁNH ÁN
Nguyễn Hùng
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thành Trung
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thị Hồng Nhạn
Thứ 2

Ngày: 14/10

Sáng Làm việc tại cơ quan Xử 01 vụ Hình sự Học chính trị
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Học chính trị
Thứ 3

Ngày: 15/10

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Học chính trị
Chiều Dự Hội nghị tại TAND tỉnh Làm việc tại cơ quan Học chính trị

Thứ 4

Ngày: 16/10

Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Học chính trị
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Học chính trị
Thứ 5
Ngày: 17/10
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Học chính trị
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Học chính trị
Thứ 6
Ngày: 18/10
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Học chính trị
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Học chính trị
Thứ 7
Ngày: 19/10
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
Chủ Nhật
Ngày: 20/10
Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều
X