Thông báo tìm người vắng mặt tại nơi cư trú

Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Hà Trúc, sinh năm 1972; nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Tổ 32, thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     THÀNH PHỐ HỘI AN                                  …

Xem chi tiết »

Thông báo tìm kiếm ông Bùi Văn Đức, sinh năm: 1974; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: 20/64 Trần Cao Vân, khối phố Xuân Hòa, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

  TÒA ÁN NHÂN DÂN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỘI AN                                …

Xem chi tiết »
X